TikTok, de populaire video-sharing app, heeft de aandacht getrokken van beleidsmakers en regelgevers over de hele wereld vanwege zorgen over privacy en nationale veiligheid. Dit heeft geleid tot discussies over het verbieden of reguleren van de app in verschillende landen. In dit artikel zullen we twee vragen toelichten: waarom zorgt TikTok voor zoveel bezorgdheid over privacy en nationale veiligheid en waarom zou het verboden kunnen worden, terwijl andere sociale media platforms zoals Facebook en Twitter dat niet zijn. Als laatste beantwoorden we de vraag: Wordt TikTok verwijdert?

Privacy en nationale veiligheid

Ten eerste hebben veel regeringen zorgen geuit over het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, dat gevestigd is in China. Er zijn zorgen dat de Chinese overheid toegang zou kunnen hebben tot de persoonlijke gegevens van gebruikers die via de app worden verzameld. Dit zou kunnen leiden tot spionage, propaganda of andere vormen van inmenging in de nationale veiligheid van andere landen. Er zijn ook zorgen dat de Chinese overheid TikTok zou kunnen gebruiken als een middel om de mening van gebruikers te beïnvloeden en de verspreiding van informatie te controleren.

Ten tweede heeft TikTok te maken gehad met verschillende regelgevende uitdagingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de controle over de inhoud die op het platform wordt geplaatst. De app is beschuldigd van het verzamelen van te veel gegevens over gebruikers, waaronder biometrische gegevens zoals gezichtsherkenning. Daarnaast is er bezorgdheid over de controle die de app heeft over de inhoud die op het platform wordt geplaatst en de mogelijkheid van misbruik door kwaadwillende(n), zoals hackers of extremistische groeperingen. Let wel, dit zijn uitsluitend beschuldigingen en hiervan is weinig concreet bewijs.

Waarom zou TikTok verboden kunnen worden en andere social media niet?

Ten eerste zijn er de zorgen over het moederbedrijf van TikTok, ByteDance, dat gevestigd is in China. Dit heeft geleid tot een specifieke focus op TikTok en de controle die de Chinese overheid mogelijk heeft over de gegevens die via de app worden verzameld. Ten tweede heeft TikTok te maken gehad met verschillende regelgevende uitdagingen met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens en de controle over de inhoud die op het platform wordt geplaatst. Deze zorgen hebben geleid tot de overweging om de app te verbieden of strengere regels op te leggen.

Beslissingen om sociale media platforms te verbieden hangen af van de beleidsbeslissingen van elke regering, en kunnen variëren van land tot land. Een vergelijkbare situatie heeft zich al enkele keren voorgedaan bij bedrijven als Facebook en Twitter. In het geval van Facebook is bekend dat ze zelfs tot de Amerikaanse presidentiële verkiezingen hebben beïnvloed. Maar over Facebook bestaat dan weer niet dezelfde specifieke bezorgdheid als TikTok ervaart. Wat is dan het grote verschil tussen een bedrijf als TikTok en Facebook?

Het grote verschil is dat Facebook een Amerikaans bedrijf is en TikTok een Chinees bedrijf. Hier gaan we in dit artikel echter niet verder op in aangezien het gaat om complexe geo-politieke relaties. Uiteindelijk kan wel gesteld worden dat de houding tegenover TikTok door vele overheden wordt aangegrepen als verlengde van de houding tegenover China.

Hoewel er zorgen zijn over TikTok, zijn sommige experts van mening dat het verbieden van de app niet de juiste oplossing is. In plaats daarvan pleiten ze voor meer transparantie en betere regelgeving om de bescherming van persoonlijke gegevens en de controle over de inhoud op het platform te waarborgen. Een voorbeeld van betere regelgeving is de recente invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie, die bedrijven verplicht om transparant te zijn over hoe ze persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en delen. Het lijkt dus eerder een geval van symptoombestrijding waarin het daadwerkelijke probleem genegeerd wordt.

Wordt TikTok verwijdert?

Daar waar TikTok al enkele schandalen overleefd heeft is het aannemelijk te stellen dat ze ook hier doorheen kunnen komen. De roep om TikTok te verbannen bestaat eigenlijk al sinds de oprichting ervan, reeds met weinig succes. De gebruikers blijven toenemen en zoals het lijkt is hierin ook geen afname te zien. De redenen voor een verbod zijn daarnaast vrij zwak. Het lijkt vooral een manier om zich tegen China te verzetten. De privacy en nationale veiligheid kunnen namelijk middels regelgeving verzekerd worden met veel grotere effectiviteit. Wanneer TikTok namelijk verboden wordt, wat let een concurrent zoals bijvoorbeeld Instagram (Meta) dan om deze plek in te nemen? De enige correcte oplossing in dit geval is regelgeving, al het andere is een weergave van de houding tegenover China. Dus wordt TikTok verwijdert? Wij denken van niet, maar de tijd zal het leren.

Interesse in online marketing?

Wil je aan de slag met online marketing om meer bezoekers naar jou website of app te krijgen, maar weet je niet waar te beginnen? Bij EM Online Marketing zijn wij gespecialiseerd in Online Marketing en daarom ook niet voor niets een Google Partner. Maak gebruik van de kennis van onze experts en vraag gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aan.