Het opstellen van goede doelstellingen is van cruciaal belang voor het succes van een bedrijf. Doelen bieden een duidelijke richting voor het bedrijf. Daarnaast stellen doelen het bedrijf in staat om zich te concentreren op wat belangrijk is. Zonder duidelijke doelen kan een bedrijf moeite hebben om de juiste koers te bepalen. Deze koers is nodig om ook de juiste beslissingen te nemen. Goede doelen zijn specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden, oftewel SMART. Hierdoor krijgt het bedrijf een duidelijk beeld van het doel om te bereiken en de manier om daar te komen. Door het stellen van effectieve doelstellingen kan het bedrijf zijn middelen beter inzetten.  Bovendien kan het opstellen van doelstellingen ook de betrokkenheid en motivatie van medewerkers vergroten. Deze weten dan duidelijk wat er van hen wordt verwacht en hoe prestaties worden beoordeeld. Kortom, het opstellen van goede doelstellingen is van essentieel belang voor het succes van een bedrijf. Dit mag daarom niet worden onderschat. In dit artikel geven we een stappenplan voor uw online marketingplan doelen en leggen we deze uit aan de hand van een voorbeeld case.

Meer uit deze serie

Stappenplan

Het opstellen van bedrijfsdoelen is dus een belangrijke stap om de richting en het succes van een bedrijf te bepalen. Hieronder volgt een aanpak om bedrijfsdoelen op te stellen:

 1. Definieer de missie en visie van het bedrijf: De missie en visie van een bedrijf zijn de kern van wat het bedrijf wil bereiken. De missie beschrijft het doel van het bedrijf en waarom het bestaat, terwijl de visie een toekomstbeeld schetst van waar het bedrijf naartoe wil gaan.

 2. Identificeer de belangrijkste prestatie-indicatoren: Prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn meetbare doelen die bepalen of het bedrijf succesvol is in het bereiken van zijn doelen. Het is belangrijk om de belangrijkste KPI’s te identificeren die relevant zijn voor het succes van het bedrijf.

 3. Analyseer de huidige situatie: Om realistische doelen te stellen, moet het bedrijf een grondige analyse maken van de huidige situatie. Hierbij kunnen verschillende methoden gebruikt worden, zoals SWOT-analyse, PESTLE-analyse of concurrentieanalyse.

 4. Formuleer SMART-doelstellingen: Om effectieve doelen te stellen, moeten deze SMART zijn. Dat betekent dat ze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden moeten zijn. 

 5. Stel prioriteiten: Het is belangrijk om de doelen te prioriteren op basis van hun relevantie en impact op het succes van het bedrijf. Hierbij kunnen bijvoorbeeld de kosten en de benodigde middelen in overweging worden genomen.

 6. Communiceer de doelen: Zodra de doelen zijn gesteld, moeten ze worden gecommuniceerd naar alle betrokkenen, zoals medewerkers, klanten en investeerders. Dit zorgt voor duidelijkheid en betrokkenheid bij het bereiken van de doelen.

 7. Meet de voortgang en stuur bij: Het is belangrijk om de voortgang van het bereiken van de doelen te meten en waar nodig bij te sturen. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig rapportages op te stellen en te evalueren of door periodieke evaluaties uit te voeren.

Online marketingplan doelen opstellen case

Laten we als voorbeeld een fictief bedrijf nemen dat computeronderdelen produceert en verkoopt. Hieronder volgt een voorbeeld van de algemene aanpak voor het opstellen van zijn online marketingplan doelen:

1. De missie van het bedrijf is om klanten hoogwaardige computeronderdelen te bieden die betrouwbaar, snel en betaalbaar zijn. De visie is om een van de meest toonaangevende producenten van computeronderdelen te worden en wereldwijd producten te verkopen.

2. Voor het bedrijf zijn de belangrijkste KPI’s onder andere de verkoopcijfers, winstgevendheid, klanttevredenheid en de levertijd van producten.

3. Analyse van de markt, concurrenten en de behoeften van klanten zijn te uitgebreid voor dit voorbeeld.

4. Het bedrijf wil de omzet 20% verhogen in het komende jaar door de verkoop van nieuwe producten en uitbreiding van het klantenbestand. Daarnaast willen ze de winstmarge verbeteren met 5% door de productie-efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Qua klanttevredenheidsscore willen ze minimaal 90% behalen.

5. De doelen worden geprioriteerd op basis van hun impact op het bedrijf. De verhoging van de omzet heeft prioriteit omdat dit direct bijdraagt aan de groei van het bedrijf. Gevolgd door de verbetering van de klanttevredenheid. Kostenverlaging heeft minder prioriteit omdat de kwaliteit belangrijker is dan het verlagen van de kosten.

6. Zorg ervoor dat de medewerkers, klanten en investeerders op de hoogte zijn van de doelen en begrijpen waarom deze belangrijk zijn voor het bedrijf.

7. Regelmatig de voortgang monitoren op het behalen van de doelen en de strategie en acties aanpassen waar nodig om ervoor te zorgen dat de doelen bereikt worden.

Door deze algemene aanpak te volgen, kan ons fictieve bedrijf zijn doelen effectief opstellen.

Interesse in online marketing?

Wil je aan de slag met online marketing om meer bezoekers naar jou website of app te krijgen, maar weet je niet waar te beginnen? Bij EM Online Marketing zijn wij gespecialiseerd in Online Marketing en daarom ook niet voor niets een Google Partner. Maak gebruik van de kennis van onze experts en vraag gratis en vrijblijvend een adviesgesprek aan.